Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.
Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

MIT-huset, Campustorget (2012)

MIT-huset med Mats Olofgörs skulptur ”Vågspel” på Campustorget./ MIT Building with Mats Olofgörs' sculpture ”Vågspel” on the Campus square.

© Mattias Pettersson, Umeå universitet

Photographer:
Mattias Pettersson
Photo date:
2012-06-13
Keywords:
Campustorget, MIT-huset, Teknik, IT, MIT, Konstverk
File:
MIT-huset Campustorget 7863 120613 MPN b.jpg
Id:
1832