Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.
Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

Bildmuseet och Arkitekthögskolan

Bildmuseet på Konstnärligt Campus, Umeå universitet (till vänster), Arkitekthögskolan till höger. Bildmuseet (Museum of Contemporary Art) at Umeå Arts Campus, Umeå University (to the left), Umeå School of Architecture (right)

Mikael Lundgren, Bild i Norr, Sweden

Photographer:
Mikael Lundgren
Photo date:
2012-05-21
Keywords:
byggnad, exteriörer, Arkitekthögskolan, Bildmuseet, Arts campus
File:
Bildmuseet Umeå Arts Campus 007 120521 MLN.jpg
Id:
1836