Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.
Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

Norrsken över Norra skenet

Norrsken över Samhällsvetarhuset, Universitetsbiblioteket och Lindellhallen. I förgrunden Ernst Nordins skulptur "Norra skenet".

Umeå Universitet får fri,icke tidsbegränsad användningsrätt inom den egna verksamheten för angivna bilder..Detta inkludera

Photographer:
Jan Lindmark
Photo date:
2013-03-17
Keywords:
dammen, ernst nordin, norra skenet, norrsken, Konstverk, Norra skenet, Exteriörer, arktis, arctic, arktis, arctic, stämning, stämningsbild, stämningsbild, stämningsbild
File:
Norrsken_C4A1568_JLK.jpg
Id:
1914