Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.
Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

Stefan Jansson

Stefan Jansson, professor och prefekt vid institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, UPSC.

Foto: Johan Gunséus/Synk Copyright © Johan Gunséus, All Rights Reserved. Detta fält får inte ändras eller raderas enligt l

Photographer:
Johan Gunséus
Photo date:
2013-05-08
Keywords:
botanik, biologi, UPSC, Naturvetenskap, Umeå Plant Science Centre, Stefan Jansson, forskare
File:
130508 104622 JG.jpg
Id:
2872