Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.
Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

Per-Arne Oldenborg

Per-Arne Oldenburg, professor vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB). Ställföreträdande prefekt.

© Foto: Mattias Pettersson, Print & Media, Umeå universitet

Photographer:
Mattias Pettersson
Photo date:
2009-01-16
Keywords:
immunbiologi, cellbiologi, histologi, forskare, Medicin, professor, Professorsinstallation, Årshögtid Promotion
File:
Oldenborg per arne 9661 090116 mpn.jpg
Id:
3299