Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.
Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

Per Stål visar virtuell obduktionsskärm

Per Stål vid avdelningen för anatomi, visar den nya virtuella obduktionsskärmen för en grupp sjuksköterskestudenter.

För Umeå universitet

Usage:
Photographer:
Ulrika Bergfors Kriström
Photo date:
2015-02-12
Keywords:
integrativ medicinsk biologi, obduktion, anatomi, medfak, medicinska fakulteten, obduktioner, sjuksköterska, studenter, undervisning, utbildning, virtuella obduktioner
Expire date:
2020-02-12
File:
Anatomi_virtuell_obduktion_3445_150212_UBK.jpg
Id:
3459