Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.
Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

Skridskor på dammen

Skridskoåkare på dammen i januari 2017. Vanare åkare hjälper nybörjare.

Photographer:
Ulrika Bergfors
Photo date:
2017-01-24
Keywords:
arctic, arktis, dammen, internationalisering, internationell, internationella, internationellt, is, lek, motion, skridsko, skridskor, sport, studenter, träning, samarbete, samarbeta, nybörjare, lära, stämningsbild, stämning
File:
skridsko_pa_dammen_IMG_4615_170124_UBS.jpg
Id:
9059