Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.
Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

3D-utskrivet torn

Babels torn – världens högsta .3D-utskrift i sitt slag på gång i Umeå.

Usage:
Full nyttjanderätt i alla UmU:s kanaler utan tidsbegränsning, även som pressbild.
Photographer:
Linnéa Therese Dimitriou, Sliperiet
Photo date:
2017-03-06
Keywords:
3D, 3D-printer, 3D-utskrift, hangprinter, innovation, printer, skapa, sliperiet, utskrift
File:
babels_torn_3D_IMG_0044_170306.jpg
Id:
9345