MediabankBio4Energy askkemi forskargrupp

Bio4Energy forskargrupp i askkemi

Forskargrupp i askkemi vid forskningsmiljön Bio4Energy, Umeå universitet. Från vänster Nils Skoglund, Markus Öhman, Dan Boström, Markus Broström och Christoffer Boman. I gruppen ingår också Alejandro Grimm och Rainer Backman

Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Fotografens namn ska anges.

Pressbild:
Ja
Fotograf:
Anna Strom
Fotodatum:
20170627
Nyckelord:
Utgångsdatum:
2019-06-01
Filnamn:
Bio4Energy askkemi forskargrupp.JPG
Id:
10227

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår