MediabankSofie Areljung

Sofie Areljung

Sofie Areljung, doktorand, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet. Hennes avhandling handlar om hur förskolebarn kan bidra med sina idéer och erfarenheter i förskolans naturvetenskapsutbildning.

Användning:
Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Fotografens namn ska anges.
Fotograf:
Andrea Bohman
Fotodatum:
2017-05-29
Nyckelord:
Sofie Areljung, avhandling, förskolan, naturvetenskapsundervisning
Filnamn:
Sofie Areljung.jpg
Id:
9962

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår