MediabankTorkel Molin - prodekan humanistisk fakultet

Torkel Molin - prodekan humanistisk fakultet

Torkel Molin, universitetslektor i muesologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Prodekan vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet1 juli 2017.

Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Fotografens namn ska anges.

Användning:
Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Umeå universitet och fotografens namn ska anges.
Fotograf:
Per Melander
Fotodatum:
2017-04-26
Nyckelord:
Torkel Molin, prodekan, humaniora, museologi, Kultur- och medievetenskaper
Filnamn:
Torkel_Molin_IMG_9100_PS.jpg
Id:
9848

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då redaktion@umu.se

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår