1. thumb

  MIT-huset, Campustorget (2012)

 2. thumb

  Kafebåtar vid st...ajen Umeå (2007)

 3. thumb

  Umeälven och Umeå centrum (2007)

 4. thumb

  Konstnärligt campus (2013)

 5. thumb

  Växthuset i KBC-huset (2012)

 6. thumb

  Lindellhallen

 7. thumb

  Lindellhallen

 8. thumb

  Maira Babri

 9. thumb

  Konstnärligt campus (2013)

 10. thumb

  Flygbild Campus Umeå

 11. thumb

  Flygbild Konstnä...pus vid Umeälven

 12. thumb

  Norra skenet (2012)

 13. thumb

  Studenter framför Lindellhallen

 14. thumb

  Flygbild Konstnärligt campus (2013)

 15. thumb

  Solar på campus

 16. thumb

  Flygbild Campus ...ch NUS mm (2013)

 17. thumb

  Flygbild Konstnärligt campus (2013)

 18. thumb

  Flygbild Konstnärligt campus (2013)

 19. thumb

  Flygbild Konstnä...pus vid Umeälven

 20. thumb

  Flygbild Konstnärligt campus (2013)

 21. thumb

  Flygbild Konstnärligt campus (2013)

 22. thumb

  Flygbild Iksu, C... Ålidhöjd (2013)

 23. thumb

  Tandläkarutbildningshuset

 24. thumb

  Gångbro mot Lindellhallen (2012)

 25. thumb

  Norra skenet

 26. thumb

  Gräsmatta vid st...en i Umeå (2007)

 27. thumb

  Studenter i sole...yggan vid dammen

 28. thumb

  Konstnärligt campus (2013)

 29. thumb

  Flygbild Konstnärligt campus (2013)

 30. thumb

  Flygbild Konstnärligt campus (2013)

 31. thumb

  Solare på campus (2013)

 32. thumb

  Flygbild Campus ...ch NUS mm (2013)

 33. thumb

  Flygbild Campus ...ch NUS mm (2013)

 34. thumb

  Handelshögskolan sommar (2009)

 35. thumb

  Beteendevetarhuset (2012)

 36. thumb

  MIT-huset (2012)

 37. thumb

  Soldäck och dammen (2012)

 38. thumb

  Studenter på gräsmatta

 39. thumb

  160530_aleksandra.jpg

 40. thumb

  Flygbild Konstnärligt campus (2013)